Image
Fundacja GŁOS GŁUCHYCH
Zbudujmy razem ekosystem informacyjny o społeczności głuchych, w którym głos głuchych będzie brzmiał głośno.
Social Media

Jesteśmy fundacją, która ma ambicję stworzenia nowatorskiej platformy informacyjnej, jakiej dotąd w Polsce nie było. Naszym celem jest zapewnienie kompleksowej i łatwo dostępnej informacji oraz poprawa jakości życia g/Głuchych. Planowanym efektem działalności fundacji będzie pełna integracja osób g/Głuchych z całym społeczeństwem. 

Pod pojęciem osób lub środowiska "g/Głuchych" rozumie się osoby lub środowiska osób głuchych (pisane przez małe "g") czyli niesłyszących i słabosłyszących z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osoby lub środowiska osób Głuchych (pisane przez wielkie "G"), które przedstawiają się jako odrębna grupa społeczna o własnym języku i kulturze.

Dążymy do obranego przez nas celu poprzez realizację projektów, programów i inicjatyw, które pomagają osobom głuchym w pełnym wykorzystaniu ich potencjału oraz uczestnictwie w życiu osobistym, społecznym, zawodowym i kulturalnym.

Jesteśmy pełni entuzjazmu i gotowi podjąć wyzwanie tworzenia czegoś nowego i unikalnego, co przyczyni się do rozwoju społeczeństwa głuchych i podniesienia świadomości w różnych obszarach życia.

POZNAJ ZESPÓŁ FUNDACJI

Na czele fundacji stoją dwie kobiety, które są Głuche od urodzenia. Wychowały się w środowisku głuchych i posiadają dogłębną znajomość wszystkich elementów tego środowiska. Ich doświadczenie życiowe jako osób Głuchych daje im wyjątkową perspektywę, zrozumienie potrzeb oraz wyzwań osób głuchych.

W życiu prywatnym mają zamiłowanie do sprzątania swoich mieszkań. Jednak ich pasja do sprzątania nie ogranicza się tylko do fizycznego porządku. Również w obszarze informacji o społeczności głuchych w Internecie, starają się utrzymać porządek. Chcą zapewnić łatwe, dostępne i aktualne informacje dla wszystkich.

Zbudujmy razem ekosystem informacyjny o społeczności głuchych, w którym głos głuchych będzie brzmiał głośno.