Image
Fundacja GŁOS GŁUCHYCH
Zbudujemy razem ekosystem informacyjny, gdzie głos Głuchych będzie brzmiał głośno i będzie widoczny.
Social Media

Jestem odpowiedzialny za informację?

POV: Pracownik sprawdził ewidencję urlopów i z żalem zauważył, że zostało mu już go mało. Jego kolega powiedział:
  • Powinieneś mieć więcej dni, ponieważ przysługuje ci 10 dni dodatkowego urlopu dla osób niepełnosprawnych.
  • [Oburzony] Co? Poważnie?
Czasami pod wpływem emocji, natychmiast zakładamy, że pani kadrowa zaniedbała swoje obowiązki lub nie wykonała pracy rzetelnie? Pracownik zaczął się zastanawiać: Może kadrowa myśli, że pracuje najciężej? Czasem wyolbrzymiamy problem w myślach. Czy potrzebnie? Spokojne działanie obejmuje trzy metody: bezpośrednia komunikacja, wczuwanie się w odczucia i myśli drugiej osoby oraz podejmowanie samodzielnych działań.

Bezpośrednia komunikacja w tym wypadku polega na tym, że pracownik powinien pójść do pani kadrowej i spokojnie zapytać dlaczego te 10 dni dodatkowego urlopu nie zostało uwzględnione. Po jej odpowiedzi sytuacja stanie się jasna.

Wczuwanie się w odczucia i myśli drugiej osoby, to empatia. Gdy wczujemy się co może myśleć albo odczuwać ktoś inny zaczynamy rozumieć jego zachowanie. Na przykład, Pani kadrowa mogła się pomylić z tego powodu, że miała ogromną pracę polegającą na sprawdzeniu długości urlopu dla setek pracowników w firmie, albo pracownik nie dostarczył wystarczających dokumentów do wliczenia urlopu. W obu przypadkach nasze obawy były niepotrzebne. Ostatni przykład: Pracownik w drodze do Pani kadrowej dowiaduje się, że jest bardzo zajęta, niedostępna lub przebywa na urlopie, co wtedy powinien zrobić?

Jedną z opcji jest samodzielne poszukanie informacji w Internecie. Czasami dopiero wtedy może się okazać, że jest inaczej niż wcześniej zakładaliśmy. Dowiemy się, że nowy pracownik musi przepracować rok, aby nabyć prawo do dodatkowych 10 dni urlopu. Okazało się, że Pracownik wcześniej o tym nie wiedział.

W życiu spotykamy się z różnymi wyzwaniami, które mogą wywoływać nieprzyjemne uczucia, takie jak złość czy poczucie zagubienia. Jednakże zatrzymujemy się nad nimi, podejmujemy działania zgodne z wypracowanymi metodami i dążymy do doskonalenia siebie dla lepszego własnego życia i relacji z innymi.

Zbudujemy razem ekosystem informacyjny, gdzie głos Głuchych będzie brzmiał głośno i będzie widoczny.