Image
Fundacja GŁOS GŁUCHYCH
Zbudujmy razem ekosystem informacyjny o społeczności głuchych, w którym głos głuchych będzie brzmiał głośno.
Social Media

Kręcenie głową na nie

W dzisiejszym odcinku skoncentrujemy się na mimice związaną z kręceniem głową na "nie". W języku migowym znak "nie" to literowanie NE, lub poprzez pokiwanie palcem
w lewo i w prawo. Jak możemy wyrazić "nie" za pomocą ekspresji twarzy, nie korzystając z konkretnego znaku? Zobaczymy to na przykładach.

"Nie" jako niezadowolone odrzucenie propozycji kawy.
"Nie" jako neutralna odmowa.
"Nie" jako wyraz niezadowolenia.

Jak widać na tych trzech przykładach, mimika może wyrazić intencje, co pozwoli odbiorcy zrozumieć, o co chodzi. Czasami jesteśmy zajęci trzymając torby z zakupami i nie możemy użyć ręki, aby wykonać znak "nie". Niemniej istnieje sposób, aby wyrazić to wyraźnie twarzą, nawet gdy ręce są zajęte, co zostanie zrozumiane przez innych. Pokazujemy, że mimika odgrywa bardzo ważną rolę.

Zbudujmy razem ekosystem informacyjny o społeczności głuchych, w którym głos głuchych będzie brzmiał głośno.