Image
Fundacja GŁOS GŁUCHYCH
Zbudujemy razem ekosystem informacyjny, gdzie głos Głuchych będzie brzmiał głośno i będzie widoczny.
Social Media

Naprawa/Remont

*SJM*
Nie mam pieniędzy, by naprawiać aparat słuchowy.

Nie mam pieniędzy. Ciekawa jestem jak wygląda w PJM.

*PJM*
NAPRAWA APARAT-SŁUCHOWY NIE-MÓC PIENIĄDZE NIE-MIEĆ

PIENIĘDZY NIE-MIEĆ
*zrozumienie*
PJM ma bogatą gramatykę.

*SJM*
Remont domu trwał dwa miesiące.

*PJM*
DOM REMONT DWA-MIESIĄC

Jak widać na przykładzie, tym samym znakiem migowym określamy dwa różne słowa z języka polskiego "remont" i "naprawa". Znaczenie tych słów jest jednak podobne. To zjawisko nazywa się polisemią. Czy to źle? Nie, ponieważ w danym kontekście słowa te mają podobne znaczenie. Nie ma przeszkód w używaniu tego znaku.

Zbudujemy razem ekosystem informacyjny, gdzie głos Głuchych będzie brzmiał głośno i będzie widoczny.