Image
Fundacja GŁOS GŁUCHYCH
Zbudujmy razem ekosystem informacyjny o społeczności głuchych, w którym głos głuchych będzie brzmiał głośno.
Social Media

Filologia polskiego języka migowego

W październiku każdego roku studenci rozpoczynają studia na różnych kierunkach w szkołach wyższych.

Czy istnieje kierunek związany z językiem migowym?
Tak, istnieją. Uniwersytet Warszawski oferuje studia na kierunku filologia Polskiego Języka Migowego. Głównym celem tych studiów jest pogłębienie wiedzy z zakresu języka migowego. Studenci nie tylko zdobywają umiejętności lingwistyczne, ale także poznają aspekty socjologiczne (nie medyczne), historyczne i kulturowe związane z językiem migowym. Rozszerzony zakres tematyczny umożliwia im zdobycie biegłości w polskim języku migowym.

Absolwenci tego kierunku znajdują zatrudnienie w różnych dziedzinach, takich jak praca w szkołach dla dzieci głuchych, mediach, urzędach, organizacjach pozarządowych i innych miejscach, gdzie codzienny kontakt z językiem migowym jest niezbędny. Dodatkowo, studenci studiów związanych z językiem migowym zdobywają kompetencje w dziedzinie profesjonalnego tłumaczenia.

Studia te są kierowane również do specjalistów innych dziedzin, takich jak historycy, socjologowie czy psychologowie, którzy mogą wykorzystać swoją wiedzę na temat języka migowego w pracy z osobami głuchymi.

Zbudujmy razem ekosystem informacyjny o społeczności głuchych, w którym głos głuchych będzie brzmiał głośno.